Weblog von Chia55

Dieser Blog wird von Chia55 moderiert.


23.11.2017 20:58


Którą drogą pójść
By od­na­leźć ten bez­pie­czny port
Ot­rzeć z twarzy łzy
I ro­ześmiać się na cały głos
Czy od­najdę taką drogę
Dobrą drogę życia
Gdzie nie będzie bólu ani łez
Gdzie skow­ro­nek swoim śpiewem
Zbudzi mnie o świ­cie
Gdzie roz­pocznę dzień ra­dością i uśmie­chem
Czy od­najdę taką drogę i człowieka
Co scałuje z mych po­liczków
Lśniące krop­le łez
I w ra­miona swe bez­pie­cznie
Skry­je mnie przed deszczem
I nie będę czuła strachu
Ob­cym będzie lęk
A więc wyśnij mi się dro­go ta naj­pros­tsza
Gdzie stóp nie oka­leczą mi cier­nie
A więc wyśnij mi się dro­go
Abym poszła...


Kommentare (13)